At håndtere tunge løft og forflytninger belaster og nedslider hurtigt kroppen. For at undgå dette kan man bruge en stoleløfter. Denne elektriske stoleløfter gør det nemt at løfte og sænke stolen. Et indbygget ligestillingsbeslag gør, at stolen altid løftes vandret op og ned, der også er med til at sikre, at man uanset stolens udformning slipper for manuel tilpasning og justering. Stoleløfteren kan løfte op til 150 kg.

(EN) Chairlifter

An electric chairlifter for transfer.

Handling heavy lifts and transfers quickly strains and wears down the body. To avoid this you can use a chairlifter. This electric chairlifter makes it easy to lift and lower the chair. A built-in equality bracket means that the chair is always lifted horizontally up and down, which also helps to ensure that, regardless of the chair's design, manual adjustment and adjustment is avoided. The chairlifter can lift up to 150 kg.