Qsafe er et fashionabelt smykkearmbånd med en integreret QR-kode henvendt til personer med kroniske sygdomme, såsom diabetes, epilepsi eller demens. Fælles for disse personer er, at de alle kan opleve anfald, hvor de ude af stand til at kommunikere eller være selvhjulpne. I disse tilfælde kan alle forbipasserende scanne QR-koden på armbåndet og dermed hurtigt tilgå vigtig information om, hvordan de afhjælper personen korrekt i den pågældende situation.

(EN) Qsafe

A bracelet for citizens who experience uncontrollable seizures.

Qsafe is a fashionable jewelry bracelet with an integrated QR code aimed at people with chronic diseases, such as diabetes, epilepsy or dementia. Common to these people is that they can all experience seizures where they are unable to communicate or be self-reliant. In these cases, all people that pass by can scan the QR code on the wristband and thus quickly access important information on how to remedy correctly in that situation.