Hørelse og tid er værdifuld. Derfor har HEIMDALL'S gjort noget af vejen digital og kan dermed som noget nyt holde klinikaftaler til et minimum. Hør om HEIMDALL'S' services "til dig som mistænker et høretab" via online høretesten og prøv verdensnyheden 'Choose Your Sound', hvor man for første gang kan prøve høreapparater hjemmefra. HEIMDALL'S tilbyder de bedste høreapparater - og markedets bedste priser fra fem af verdens førende brands med frit valg i de tre priskategorier. Med HEIMDALL'S er du garanteret de bedste høreapparater til lige netop dig og dine behov.

(EN) HEIMDALL'S

Choose hearing aids on your terms.

Hearing and time are valuable assets. This is the reason why HEIMDALL'S has digitized many of the steps and can thus, as something new, keep physical clinic appointments to a minimum. Hear about HEIMDALL'S services "for you who suspect a hearing loss" via the online hearing test and try the world news 'Choose Your Sound', where you for the first time can try hearing aids online. HEIMDALL'S offer the best hearing aids - and the market's best prices from five of the world's leading brands with free choice in the three price categories. With HEIMDALL'S, you are guaranteed the best hearing aids for you and your needs.