Mange ældre sidder i dag på en institution eller i eget hjem og venter på hjælp til at rejse sig op. Samtidig stiller traditionelle løftestole krav til brugerens håndmotorik, syn og evne til at forstå og lære fjernbetjeningen at kende. CareToRise Julie gør det muligt for endnu flere at kunne betjene løftestolen på egen hånd. Løftestolen yder tryg og sikker hjælp til både det at sætte sig ned, og rejse sig op igen – helt uden brug af fjernbetjening.

(EN) CareToRise Julie

New innovative raising chair.

Today many elderly people sit in an institution or in their own home waiting for help to get up. At the same time, traditional raising chairs make demands on the user's hand motor skills, vision and ability to understand and get to know the remote control. CareToRise Julie makes it possible for more people to operate the raising chairs completely on their own. Raising chairs provides safe and secure help for both sitting down and getting up again - without the use of a remote control.