Mennesker er socialt afhængige af at kunne kommunikere og interagere med hinanden. Gennem b-nears løsning kan alle, uanset it-kundskaber, danne, udvikle og vedligeholde kommunikation med pårørende. b-near er et kommunikationsmiddel, som sikrer brugeren en sikker, simpel og nem visuel kontakt. Man kan kun lave videoopkald til sine relationer, når de er synlige på skærmen. Relationerne kan selv vælge, hvornår de er synlige. 

(EN) b-near

A simple communication platform.

People are socially dependent on being able to communicate and interact with each other. With b-near, everyone, regardless of IT knowledge, can form, develop and maintain communication with relatives. b-near is a means of communication that ensures the user a safe, simple and easy visual contact. You can only make video calls to your contacts when they are visible on the screen. The contacts can choose when they are visible and when they are not.