Gå til hovedindhold

Aabentoft Sanserum

Et unikt sanseunivers skræddersyet efter individuelle behov

 • Læs op

Indhold

  Sanserummet er et særligt rum, hvor borgere med fx psykiatriske lidelser eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne kan føle sig trygge, velstimulerede og afgrænsede i et individuelt tilpasset sansemiljø. Sanserummet kan både anvendes specifikt til sansestimulering og terapeutisk sanseintegrationsbehandling eller som et aktivitets- og træningsrum med henblik på at styrke fx leg, læring, kommunikation, sociale relationer, motorisk- og kognitiv træning.

  (EN) Aabentoft Sensory space

  A unique sensory universe tailored to individual needs.

  The sensory space is a special space where citizens with, for example, psychiatric disorders or reduced physical and mental functioning can feel safe, well stimulated and delimited in an individually adapted sensory environment. The sensory space can be used both specifically for sensory stimulation and therapeutic sensory integration treatment or as an activity and training space with a view to strengthening e.g. play, learning, communication, social relations, motor and cognitive training.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023