DigiSafe er en god vejleder, der hjælper dig med brug af fx e-boks, Facebook og handel på internettet.

Det er en app med en hjemmeside, der gennem læringsværktøjer og spil giver dig nye kompetencer til at bruge sociale og digitale medier. Du udvælger et værktøj, som du gerne vil arbejde med (fx e-boks). Gennem forskellige øvelser og gentagelser bliver du en habil bruger af værktøjet.

DigiSafe bliver blandt andet brugt af unge med særlige læringsbehov - og er med til at øge deres muligheder for deltagelse i den digitale verden.


Link til DigiSafe i AppStore.