Beskrivelse: Initiativet SmartDrones Aarhus understøtter udbredelsen og anvendelsen af droner i Aarhus Kommune. Der er store potentialer i at anvende droner til offentlige formål. bygningseftersyn, beredskabsopgaver eller kvalitetskontrol på vanskeligt tilgængelige steder, er blot nogle af de opgaver, der kan rationalisere opgavevaretagelsen og derved spare ressourcer.  I udstillingen vises der dronebilleder taget af Aarhus by, som er taget af Dennis Borup Jakobsen fra ITK, Kultur & Borgerservice, Aarhus Kommune, . Hensigten er, at SmartDrones skal hjælpe kommunens afdelinger med at komme i gang med praktisk afprøvning og afdækning af muligheder og potentialer.
Målgruppe: Aarhus Kommunes medarbejdere.
Udviklingsstadie: Udviklingsprojekt og afprøvning sammen med forskellige organisationer i AAK.

SmartDrones (EN)

Description: The SmartDrones Aarhus initiative supports the dissemination and use of drones in Aarhus Municipality. There are great potentials in using drones for public purposes. building inspection, emergency response or quality control in hard-to-reach locations are just some of the tasks that can be rationalized and thus save resources. The exhibition shows drone photos  of the surroundings of the City of Aarhus taken by Dennis Borup Jakobsen from ITK, Aarhus Municipality. The intention is that SmartDrones will help the different municipality departments to get started with practical testing and uncovering possibilities and potentials.
Target group: Employees of Aarhus Municipality.
Development stage: Development project and testing in different department of the city.