Phantom drone

I udstillingen præsenterer vi en drone, som er blevet brugt til bygningssyn, til foto- og videooptagelser og til forskellige beredskabsopgaver. Dronen ejes af Aarhus Kommune og må kun flyves af uddannede dronepiloter.

På dronen er monteret et X5 kamera.   

Phantom DJI Inspire 1 (EN)

On display in the exhibition is a drone that has been used for building inspections, for photo and video recordings and in various civil defence tasks. The drone is owned by the Municipality of Aarhus and can only be manipulated by certified drone pilots.

An X5 camera has been mounted on the drone.