Mobilitet er en vigtig faktor for livskvaliteten. At være uafhængig og ikke behøve hjælp fra andre øger livskvaliteten betydeligt. Derfor har Kinco Corporation udviklet Max-e, der er et elektrisk drev, som kan monteres på næsten alle manuelle kørestole.

Den udvider din bevægelsessfære med moderne teknik og åbner op for selvstændig mobilitet uden at skulle bruge mange kræfter. max-e er let og enkel at sætte på og tage af din kørestol og yderst enkel at betjene.

To kraftige elmotorer sørger for, at du legende let kan overvinde stigninger med Max-e. Max-e styres med en betjeningsenhed, hvor drevets køre- og styreegenskaber kan programmeres efter dine individuelle ønsker.

Max-e (Kinco Corporation) (EN)

Mobility is an important factor for the quality of life. Being independent and not needing help from others significantly increases the quality of life.

Therefore, Kinco Corporation has developed Max-E, an electric drive that can be mounted on most manual wheelchair.

This expands your moving radius with modern technology and opens up for independent mobility without having to spend much effort. The Max-e is easy to use and easy to mount and unmount on your wheelchair and extremely easy to operate.

Two powerful electric motors make it easy to overcome slopes. The Max-e is controlled by an operating unit, and the drive's driving and steering capabilities can be programmed according to your individual wishes.