Lys på Aarhus er et innovationsprojekt i Aarhus Kommune, Teknik & Miljø, der frem mod udgangen af 2017 udvikler og realiserer forskellige lysprojekter under overskrifterne; Lys og bevægelse, Lyskunst og Stemningsskabende belysning. Det sker i samarbejde på tværs af forvaltninger og med erhvervsliv og borgere.

Projektet sætter fokus på og udforsker potentialet med lys som element i byens rum. Formålet er at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden.

Light on Aarhus (EN)

Lys på Aarhus (Light on Aarhus) is an innovation project of the Magistrate of Technology & Environment of Aarhus. The project has developed various lighting projects under the headings; Light and motion, Light art and Ambient lighting. The projects have been made in collaboration with administrations as well as businesses and citizens.

The project focuses on and explores the potential of light as an element of the urban space. The purpose is to create attractive urban spaces, streets and places that can shape and support the city's life now and in the future.