Funktion: Havnedataene består af målinger af vandstand, vindretning, vindhastighed, vandtemperatur, luftfugtighed og regn. Alle disse data måles vha. trådløse sensorer, som alle kører på LoRaWAN, som er et smalbåndsnetværk, der bruger meget lidt strøm og gør det muligt at sende meget små datamængder over store afstande.
Målgruppe: Alle. 
Udviklingsstadie: Projekt under Aarhus CityLab

Harbour data (EN)

Function: A large screen with a real-time view of harbour data from CityLab in Aarhus. The data consists of measurements of water level, wind direction, wind speed, water temperature, humidity and rain. All of these data are measured with wireless sensors running on LoRaWAN, which is a narrowband network that uses very little power and allows you to send small amounts of data over long distances.
Target group: Everybody.
Development stage: Project within Aarhus CityLab