I 2016 blev kraftvarmeproduktionen på Studstrupværket omlagt fra kul til biomasse, og i 2017 er det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg blevet taget i brug.

Det betyder, at fjernvarmen nu i praksis er fossilfri, og at der produceres mere fossilfri elektricitet end der anvendes i Aarhus. I 2017 vil der således blive udledt ca. 230.000 tons mindre CO2 end tidligere fra kraftvarme produktionen.

Green district heating (EN)

In 2016, the production of combined heat and power at the Studstrup plant was switched from coal to biomass, and by 2017 the new biomass-fired CHP plant in Lisbjerg was put into operation.

This means that the district heating is now fossil-free and that more fossil-free electricity is produced than used in Aarhus.

Thus, in 2017, approximately 230,000 tonnes less CO2 was emitted than before from the production of heat and power.