Entreprenører, bygherrer og jordmodtagere kender dette prisvindende system i forhold til jordflytninger, byggerier og anlægsarbejder i kommunerne, men det er kun et fåtal af borgere, som reelt kender til systemet og dets mange funktioner og videre potentiale.

Systemet udgør en fælles webbaseret platform for jordhåndtering, anmeldelse, sagsbehandling for jordarbejder i Danmark.

Men hertil kan du, uden login, eksempelvis selv hente en beskrivelse af forureningsoplysninger frem om en given adresse direkte fra din mobiltelefon.

FlytJord (EN)

Entrepreneurs, builders and landowners know the award-winning system in relation to soil relocation, building and construction work in the municipalities, but very few citizens know the system and its features and potential.

The system forms a common web-based platform for land management, notification and case processing for earth works in Denmark.

As a common user, you can e.g. retrieve pollution information about a given address directly on your mobile phone.