De fleste materialer til bygninger og gulve er ubehandlede. Ofte har de også en porøs og absorberende overflade. Resultatet er, at de hurtigt bliver ødelagt.

Når de forurenende væsker kommer i kontakt med materialet, bliver væskerne nemlig tiltrukket af materialet. Fedt, olie, vandbaseret snavs eller tyggegummi er næsten umulige at rense væk - og forsøger man alligevel, kan det højst sandsynligt ikke lade sig gøre uden at beskadige materialet.

All Remove leverer løsninger til dette med forskellige overfladebehandlinger, der gør materialet i stand til at blive selvrensende og afvise forurenende væsker. 

All Remove (EN)

Most surfaces of buildings and floors are untreated. Often they are also porous and absorbent. As a result, they are quickly destroyed.

When the contaminating liquids come into contact with the material, the liquids are attracted to the material. Grease, oil, water-based dirt or chewing gum is almost impossible to clean away - and if you try it anyway, it is unlikely to be done without damaging the material.

All Remove provides solutions for this with various surface treatments that make the material self-cleaning and repel contaminating fluids.