Gå til hovedindhold

Aktivitets- og rolighedspakke

Aktivitets- og rolighedspakke til demente borgere i Aarhus Kommune

 • Læs op

Indhold

  Funktion: Projekt som har anvendt sensorer og LoraWAN til at samle data om brugen af velfærdsteknologi. Projektet vart en behovsafdækning på DemensCentrum Aarhus og i plejeboligerne Augustenborggade, som har store udfordringer med fysisk og psykisk uro hos demente borgere. 22 teknologiske løsninger er blevet afprøvet i projektet. Konklusion på projektet er, at teknologierne kan skabe ro og tryghed - når de bliver brugt.
  På baggrund af projektet implementeres følgende 5 produkter: skulpturelle dyr, gyngestol, sovende dyr, granulatdyne og kuglevest.
  Målgruppe: Borgere med demens.
  Udviklingsstadie: Afsluttet projekt.

  Activity and Tranquility Package for Demented Citizens in Aarhus Municipality (EN)

  Function: The project used sensors and LoraWAN to gather data on the use of welfare technology. The project was a requirements analysis at DemensCentrum Aarhus and the care homes in Augustenborggade, where there are challenges of  physical and mental unrest among citizens with dementia. 22 technological solutions were tested in the project. The conclusion is that the technologies can create peace and security when they are being used.
  Based on the project findings, the following 5 products have been implemented: Sculptural animals, rocking chair, sleeping animals, granulate duvet and sensory ball vest.
  Target group: Citizens with dementia. 
  Development stage: Completed project.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023