SafeGranny er et overvågningsanlæg, der vil kunne redde liv, bekæmpe dødsbrande og gøre udsatte personer og ældre beboere sikre i deres hverdag.

Mennesker i alderen 67 til 90+ står for 56 % af alle dødsbrande i Danmark. Her kan SafeGranny være med til at skabe sikkerhed og tryghed for både beboere, pårørende og personale.

SafeGranny-systemet bekæmper ildebrande ved at udsende vandtåge, som sikrer at branden bliver slukket, inden ilden når at tage fat.