GPS-uret fra GPSforbørn giver forældre mulighed for at vide, hvor deres børn befinder sig vha. GPS.

Derudover kan forældrene sætte en alarm i uret, som fx giver barnet en besked om, at det skal komme hjem. Barnet kan også selv ringe til mor, far eller bedstemor fra uret.

GPS-uret har en række smarte funktioner til at børn trygt kan lege uden for forældrenes opsyn, man kan bl.a. definere et trygt område (fx skolens legeområder) - og som forældre kan man få en besked, hvis barnet bevæger sig uden for det definerede område.