DoseCan hjælper borgere med hjemmehjælp med at huske at tage medicin. Displayet på boksen alarmerer med bip og blink, når det er tid til medicin. Borgeren skal kvittere med et tryk på en knap, hvorefter der sendes besked til personalet via en app, at borgeren har taget sin medicin.

Dosecan 2.0 (EN)
DoseCan is a medicine reminder for citizens with home assistance. The DoseCan sounds an alarm and flashes a light when it is time to take the medicine. The citizen has to respond by pressing a button which through an app will inform the
healthcare staff that the citizen has taken the medicine.