Mange ældre mennesker får ikke tilstrækkeligt med væske, og dermed øges risikoen for at blive svimmel og konfus. Det kan i værste fald føre til faldulykker og uheld. ZiboCup er et intelligent dehydreringssystem, som løbende opfordrer den ældre til at huske at drikke vand. Påmindelserne kan gøres personlige ved at lade en pårørende indtale dem, og de afspilles via en lille højtaler i bunden af koppen.

ZiboCup (EN)

Many elderly people do not drink enough water, which increases the risk of getting dizzy and confused. At worst, it can lead to fall accidents. ZiboCup is an intelligent dehydration system that continuously encourages the elderly to remember drinking water. The reminders can be personalized by letting a relative record them, and they will be played from a small speaker at the bottom of the cup.