En intelligent albuebind med indsyede strækfølsomme sensorer, der bl.a. gør det muligt at måle muskelaktivitet. Data fra albuebindet sendes trådløst via bluetooth til Precure app’en. I app’en kan brugeren blive advaret, hvis en aktivitet med albuen kan være skadelig og risiko for smerter, eller hvis en belastning bliver for stor, for langvarig eller for mange repetitioner. Brugeren kan dermed ændre adfærd, inden der opstår skader eller en eksisterende skade forværres eller reaktiveres. Hvis skaden allerede er tilstede, kan produktet bruges til patienter, så de kan lære hvilke funktioner og bevægelser, de skal undgå.

Precure (EN)

An intelligent elbow sleeve with integrated stretch-sensitive sensors that can measure muscle activity. Data from the elbow sleeve is transmitted via bluetooth to the Precure app. The app warns the user if an activity with the elbow could be harmful and in risk of pain, and when a load becomes too large, too lengthy or too repetitive. This gives the user an opportunity to change behaviour before damage or before damage to an existing injury is worsened or reactivated. If the damage is already present, the product can be used for patients so that they can learn what features and movements they need to avoid.