Kørestol med ståfunktion

En elektrisk kørestol til kørsel både inde og ude - også i udfordrende terræn. Ståfunktionen gør, at brugeren kan komme op i øjenhøjde med andre i sociale sammenhænge, samtidig med at det bliver lettere at udføre aktiviteter som fx køkkenarbejde. Derudover et der en lang række fysiologiske effekter ved at komme op og stå, som fx forøget blodcirkulation, bedre fordøjelse, forbedret vejrtrækning, vægtbæring på knoglerne og trykaflastning.

Permobil F5 VS (EN)

An electric wheelchair for driving both indoor and outdoor - also in challenging terrain. The standing function means that the user can get up to eye level with others in social contexts, and it becomes easier to perform activities such as kitchen work. In addition, there are a number of physiological effects of standing up, such as increased blood circulation, better digestion, improved breathing, weight bearing on the bones and pressure relief.