Online Befriender er en platform, der understøtter videosamtaler mellem frivillige og brugere, baseret på fælles interesser.

Formålet med platformen er at øge sårbare og ensomme menneskers sociale kontakt gennem meningsfulde samtaler, fordi helt almindelige samtaler er noget af det vigtigste for at sikre et godt helbred og et meningsfuldt liv - også for de personer, der er frivillige!

Videosamtalen kan foregå via computer, tablet eller smartphone.

(EN) Online Befriender

Online Befriender is a platform that supports video conversations between volunteers and users, based on common interests.

The purpose of the platform is to increase the social contact of lonely people through meaningful conversations, because ordinary conversations are one of the most important things to ensure good health and a meaningful life - also for the people who are volunteers!

The video call can take place via computer, tablet, or smartphone.