NovaSafe smartwatch


Med uret kan du som ældre bevæge dig uden for hjemmet uden at skulle bekymre dig om at falde og ikke blive opdaget. Uret fungerer som en telefonforbindelse mellem bæreren og en kontaktperson/pårørende, som vurderer, hvilken hjælp den faldne har brug for. Den indbyggede GPS aktiveres, når et fald opstår, og er derudover ikke i brug. Hjælpen kan derfor hurtigt og præcist komme den faldne til undsætning.

(EN) NovaSafe

A fall alarm with GPS designed as a smartwach. As an elderly person, you can walk outside your home without having to worry about falling and not getting found. The watch acts as a telephone connection between the carrier and a contact person or relative, who will assess what type of assistance the fallen person needs. The built-in GPS is activated when a fall occurs and is not in use at other times. Help can therefore quickly and accurately come to rescue the person who has fallen.