Stil en iPad med MemoClock-app'en op hos bedstefar eller bedstemor, fx ved siden af fjernsynet. Så kan de altid holde øje med tiden. De pårørende kan sende påmindelser med billeder fra smartphone, tablet eller computer.
App'en sørger automatisk for, at skærmen altid er tændt - på den måde kan personen med demens altid holde sig ajour med tiden, og med de beskeder og påmindelser, de pårørende sender.
Skærmen er låst, så det er de pårørende, der fjernstyrer, hvad der bliver vist.
MemoClock (EN)
Place an iPad with the MemoClock app next to the TV at grandmom’s or granddad’s. Then they will always be able to see what time it is. Relatives can send reminders with pictures from their smartphones, tablets or computers.
The app automatically makes sure that the screen is always on, so that the person with dementia always can check the time and the messages their relatives have sent.
The screen is locked, and the relatives remotely control what is shown.