FOCI er en lille sensor, som hjælper dig med at visualisere, forstå og optimere din nuværende sindstilstand. Du sætter sensoren i buksekanten, hvor den måler din vejrtrækning. Når sensoren har lært dit vejrtrækningsmønster at kende, kan den gennem kunstig intelligens forudsige, hvornår du er stresset og ufokuseret og bør tage en pause.

FOCI skal bruges i forbindelse med kontor- eller studiearbejde, hvor man sidder ned og arbejder selv, da den forstyrres af fysisk aktivitet og snakken med andre.

FOCI (EN)

FOCI is a small sensor that helps you visualize, understand, and optimize your current state of mind. You clip the sensor to the waist, where it measures your breathing. Once the sensor has learned your breathing pattern, it can predict through artificial intelligence when you are stressed and unfocused and should take a break.

FOCI should be used in connection with office or study work, while you are seated and working alone, as it is disturbed by physical activity and conversations.