Emy med smartphone med app'en

Med Emy bækkenbundstræner kan du komme ufrivillig inkontinens til livs!
Mange kvinder oplever en form for inkontinens bl.a. som følge af graviditet. Knibeøvelser er en effektiv måde at styrke bækkenbundsmusklerne og modvirke inkontinens, og med Emy bliver træningen endnu lettere at gennemføre i en ellers travl hverdag.

Ved hjælp af blot en app + træningsenheden, kan man træne bækkenbunden på en let, sikker og sjov måde gennem et spil. Her måler ultra-sensitive sensorer muskelkontraktionerne i din bækkenbund, sådan at du kan følge din træning via Emy app’en.

(EN) Emy

Interactive pelvic floor trainer for women to get rid of involuntary incontinence!

Many women experience incontinence problems after pregnancy. Squeezing exercises are an effective way to strengthen the pelvic floor muscles and counter incontinence and with Emy, the training becomes even easier to complete in an otherwise busy day.

Using just an app + a training device, you can train your pelvic floor in an easy, safe, and fun way using a game. Ultra-sensitive sensors measure the muscle contractions in your pelvic floor allowing you to follow your workout via the Emy app.