Egoo home system with capsule and app

Blodprøver har traditionelt skullet foretages ved lægen. Er man syg og har behov for regelmæssig blodprøvekontrol hos lægen, kan gentagene besøg være besværligt.

Egoo Health er et apparat til blodprøveanalyse i hjemmet, hvor du selv tager en blodprøve med et prik i fingeren. Herefter analyserer scanneren blodprøven. 

Med Egoo Health kan du udføre en professionel diagnostisk test derhjemme på kun 2-10 minutter. Det leverer den samme kvalitet som hos din læge. Og alt hvad du har brug for er et Egoo Home System, en Egoo Capsule og en smartphone. Skyen muliggør sikker datadeling og interaktion med din læge, hospital eller apps.

(EN) Egoo Health

Blood tests have traditionally had to be done by the doctor. If you are ill and need regular blood tests at the doctor, repeated visits can be difficult.

Egoo Health is a device for blood sample analysis at home, where you take a blood sample yourself with a dot in your finger. The scanner then analyzes the blood sample.

With Egoo Health you can perform a professional diagnostic test at home, in just 2-10 minutes. It delivers the same quality as by your doctor. And all you need is an Egoo Home System, an Egoo Capsule and a smartphone. The cloud enables safe data sharing and interaction with your doctor, hospital or apps.