Stolen bremser på to hjul og fungerer således, at den automatisk er bremset. Når du trækker i det lille røde håndtag under sædet, låses hjulene op, og du kan køre med stolen. Når håndtaget slippes, er hjulene atter låst. Dermed undgås mange ulykker i hjemmet. Fx hvis man bukker sig ned og skal tage noget i opvaskemaskinen, så ER stolen bremset og glider ikke bagud.

(EN) Self-braking chair - Nina

The chair brakes on two wheels and is automatically braked. When you pull the small red handle under the seat, the wheels unlock and you can roll the chair. When the handle is released, the wheels are locked again. This avoids many accidents in the home. For example, if you bend down to take something in the dishwasher, then the chair is already braked and does not slide backwards.