Som følge af corona-pandemien har Din Låsesmed A/S lanceret et biometrisk låsesystem, der reducerer risikoen for smittespredning. Systemet er udviklet i Danmark og fungerer ved at scanne den besøgendes ansigt, hvorved der foretages en temperaturmåling. Systemet kan indstilles til at holde døren låst, så personer med feber nægtes adgang. På den måde reduceres risikoen for smittespredning i den pågældende bygning.

Den biometriske scanner kan anvendes som en tilkobling til allerede eksisterende låse- og sikringssystemer, eller den kan installeres som et uafhængigt system.

(EN) Biometric fever scanner

As a result of the corona pandemic, Din Låsesmed A/S has launched a biometric locking system that significantly reduces the risk of infection spreading. The system has been developed in Denmark and works by scanning the visitor's face, whereby a temperature measurement is made. The system can be set to keep the door locked so that people with fever are denied access. In this way, the risk of spreading the infection in the building is reduced.

The biometric scanner can be used as a connection to already existing locking and securing systems, or it can be installed as an independent system.