Den bedste måde at genoptræne dine muskler og led efter ankel- knæ- eller hofteskader, er på et balancebræt. Det traditionelle balancebræt på kugle kan for mange være en for stor udfordring. Her er en Steppie balanceplade helt anderledes "mild" i udfordringen. Når du begynder at få det bedre, kan du øge træningen ved fx at stå på ét ben ad gangen eller vende brættet og vippe modsat.

(EN) Steppie balance plate

The best way to retrain your muscles and joints for ankle, knee or hip injuries is on a balance board. The traditional balance board on a ball can be too much of a challenge for many people. Here, a Steppie balance plate is completely different "mild" in the challenge. When you start to get better, you can increase the training by, for example, standing on one leg at a time, or you can turn the board and tilt in the opposite direction.