Spiromagic måler lungefunktionen i løbet af 6 sekunder med en hastighed af 100 målinger i sekundet. Enheden er udviklet både til professionel screening og til hjemmeovervågning med samme resultatnøjagtighed som diagnostiske spirometre, der anvendes på hospitaler og klinikker. Spiromagic bruger Bluetooth-teknologi til at forbinde enheden direkte med en smartphone eller tablet.

(EN) Spiromagic

A lung function measuring device.

Spiromagic measures your lung function in 6 seconds at a rate of 100 measurements per second. The intuitive device has been developed both for professional screening and for home monitoring, with the same result accuracy as diagnostic spirometers used in hospitals and clinics. Spiromagic uses Bluetooth technology to connect the device directly to a smartphone or tablet.