RotoBed Free er en innovativ plejeseng med et væld af højteknologiske funktioner. Personer, der har svært ved at komme ud og ind i sengen kan med en RotoBed Free klare ind- og udstigning uden brug af kræfter. Ved et enkelt tryk på fjernbetjeningen køres sengen op i stoleposition og roteres vinkelret ud mod rummet. Velfærdsteknologiske afprøvninger har vist, at RotoBed Free øger brugerens mobilitetsniveau og livskvalitet, mindsker arbejdsbelastninger for personalet samt sparer tid og penge.

(EN) RotoBed Free

Nursing bed with turning and height adjustment.

RotoBed Free is an innovative nursing bed with a wealth of high-tech features. People who have difficulty getting in and out of bed can with a RotoBed Free manage getting in and out without the use of force. With a single press on the remote-control, the bed is moved up to chairposition and rotated perpendicular to the room. Welfare technology tests have shown that RotoBed Free increases the user’s mobility level and quality of life, reduces workloads for staff and saves time and money.