Hvil er en app, der benytter intelligent teknologi, data og forskning til at skræddersy et forløb, der hjælper dig med at sove bedre. Hvil bruger grundprincipperne og den nyeste forskning inden for digital kognitiv adfærdsterapi. Hver morgen og aften får du en række spørgsmål, og disse bliver grundlaget for dit forløb. Når du har brugt Hvil i syv dage, kan du få tilpassede råd og vejledning om, hvordan du bedst forbedrer dine muligheder for sund søvn. Det kan fx omhandle søvnrestriktion, søvnhygiejne, stimuluskontrol eller kognitiv behandling.

(EN) Digital sleep coach for you with sleep problems.

Hvil is an app that uses intelligent technology, data and research to tailor a course that helps you sleep better. Hvil uses basic principles and the latest research in digital cognitive behavioral therapy. Every morning and evening, you are asked a series of questions, and these become the basis for your course. Once you have used Hvil for seven days, you are given customized advice and guidance on how to improve your chances of healthy sleep. This can, for example, involve sleep restriction, sleep hygiene, stimulus control or cognitive treatment.