Helpii er en gratis online platform med viden og øvelser, som klæder borgere på til at tage hånd om sig selv. Helpii henvender sig primært til borgere over 65 år, som begynder at opleve fysiske skavanker, der kan forebygges med en tidlig indsats. Helpii hjælper til selvhjælp, når det gælder om at forebygge og afhjælpe fald, inkontinens, forstoppelse, hukommelsestab og lignende.

(EN) Helpii

A digital solution for senior citizens who want to be more self-reliant.

Helpii is a free online platform with knowledge and exercises that equip citizens to take care of themselves. Helpii is primarily aimed at citizens over the age of 65, who are beginning to experience physical defects that can be prevented with early intervention. Helpii helps with self-help when it comes to preventing and relieving falls, incontinence, constipation, memory loss and so on.