Grid Pad 12 er designet til ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation)-brugere, der ønsker et bærbart og robust kommunikationshjælpemiddel med øjenstyring. Du vælger selv din foretrukne øjenstyring (Irisbond Duo, Eyetech TM5 eller Alea Intelligazez). Softwareprogrammet Grid 3 medfølger. Alt i Grid 3 kan skræddersys, så det passer til dig og din foretrukne betjening. Grid Pad er en fleksibel løsning, der både giver en stemme og kontrol i hverdagen.

(EN) Grid Pad 10s

A communication aid for people without spoken language.

Grid Pad 10s is designed for ASK (Alternative Supplementary Communication) users who want a portable and robust communication aid with eye control. You choose your favorite eye control (Irisbond Duo, Eyetech TM5 or Alea Intelligazez). The software program Grid 3 is included. Everything in Grid 3 can be tailored to suit you and your preferred operation. Grid Pad is a flexible solution that gives both a voice and control in everyday life.