"Esport for alle" er et projekt finansieret af VELUX FONDEN, som med undervisning og specialudviklet udstyr skal gøre det muligt for børn og unge med særlige fysiske handicaps at deltage i virtuelle esportsaktiviteter på lige vilkår med andre børn og unge. Gaming er for alle, og ved at spille kan man blive bedre til at holde overblik, koncentrere sig, styre sin motorik, samarbejde med andre, øve sociale færdigheder osv. Der findes rigtig meget forskelligt udstyr og indstillinger i spil, hvis man ikke kan bruge almindelig mus og tastatur.

(EN) Esports for all

Gaming equipment for children and young people with physical disabilities.

"Esports for all" is a project funded by the VELUX FOUNDATION, which with teaching and specially developed equipment must enable children and young people with special physical disabilities to participate in virtual sports activities on equal terms with other children and young people. Gaming is for everyone, and by gaming you can become better at concentrating, controlling your motor skills, collaborating with others, practicing social skills, etc. There are a lot of different equipment and settings in games if you can not use a regular mouse and keyboard.