ERGOLAB giver mulighed for at spore og evaluere en medarbejders fysiske risiko under en arbejdssituation. Otte små bevægelsessensorer placeres på medarbejderen for at fange alle bevægelser under en arbejdssituation. ERGOLAB er en plug-and-play løsning, hvilket betyder, at tiden fra påsætning til måling er 2-4 minutter. Du kan se resultaterne fra målingerne på ERGOLAB’s online platform.

(EN) ERGOLAB

A tool for identifying physical loads in work situations.

ERGOLAB provides the opportunity to track and evaluate an employee’s physical risk during a work situation. Eight small motion sensors are placed with comfortable straps on the employee to capture all movements during a work situation. ERGOLAB is a plug-and-play solution, which means that the time from application to measurement is 2-4 minutes. You can see the results of the measurements on ERGOLAB's online platform.