Med Epitalet kan borgere med KOL kommunikere med sundhedspersonalet over internettet, så unødvendige læge- og hospitalsbesøg kan undgås. Man får i stedet fri adgang til sundhedsfaglig rådgivning, når man har brug for hjælp til at håndtere sin sygdom. Man får en lille bærbar computer, en pulsmåler og en lungefunktionsmåler. De er forbundet til hinanden, så målingerne automatisk sendes til Epital Health, som alarmerer, hvis de kan se, man har brug for hjælp.

(EN) Epitalet

A telemedicine solution that allows patients with COPD to be treated at home.

With Epitalet, citizens with COPD can communicate with healthcare professionals over the Internet, meaning that unnecessary doctor and hospital visits can be avoided. You get access to health professional advice when you need help dealing with your disease. A small laptop, a heart rate monitor and a lung function meter are connected to each other, and when you make measurements, data is automatically sent to Epital Health, which responds immediately if you need help.