Med Backapp 360 balancebrættet kan du stå og balancere behageligt på kontoret hele dagen lang. Det giver udfordring til dine muskler og led - særligt i ankler, lægmuskler, knæ og hofter. Ved hjælp af den bløde gummiring under brættet kan du vippe i alle retninger, så du har mulighed for at lave mange forskellige øvelser, der gavner din kernemuskulatur.

(EN) Backapp 360 balance board

With the Backapp 360 balance board, you can stand and balance comfortably in the office all day long. It challenges your muscles and joints - especially in the ankles, calf muscles, knees and hips. Due to the soft rubber ring under the board, you can tilt in all directions, so you have the opportunity to do many different exercises that benefit your core muscles.