Det er en global udfordring at begrænse forbruget af fossile brændstoffer. Derfor er det vigtigt, at fremtidens generationer får indsigt i og viden om emnet.De tre vigtige vedvarende energikilder; sol, vind og vand, er derfor centrale i dette undervisningskoncept fra LEGO Education.  

LEGO Education (EN)

It will be central for the future development of our society  that we all focus on our consumption of the resources.

There is a global challenge to reduce the consumption of fossil fuels. Therefore, it is important that future generations get insight and knowledge on the subject.

The three major renewable energy sources; sun, wind and water are therefore central to this teaching concept from LEGO Education.