Kan være med til at genkalde minder om et kæledyr og gøre udadreagerende og urolige personer rolige og trygge.

Katten kan det, som rigtige katte kan: mjave, spind og 'trække vejret'. På ryggen sidder to sensoren, som ved berøring igangsætter kattelyde.

Kunne du tænke dig at sidde med JustoCat på skødet og ae den på ryggen? Det kan du på DokkX, kom ned og prøv.