Tre børn spiller med hopspots-fliserne på gulvet

Undervisning behøver ikke at være en stillesiddende aktivitet!

Hopspots muliggør læring gennem fysisk aktivitet. Gennem bevægelse udfordrer Hopspots: kognitiv træning, sproglige færdigheder, samarbejde og meget mere.
Ved hjælp af 12 interaktive brikker, der lyser i forskellige farver og registrerer berøring, samt en højtalerstander og iPad, kan børn at blive digitale medskabere af læringsindhold via det spil, de producerer i app’en.

(EN) Hopspots

Interactive learning tool for active learning.

Teaching does not have to be a sedentary activity!

Hopspots enable learning through physical activity. Through movement, Hopspots challenge: cognitive training, language skills, collaboration, and more.
Using 12 interactive tiles that light up in different colors and register when you step on them, as well as a speaker stand and iPad, children can become digital co-creators of learning content through the game, they produce in the app.