Mange børn har vanskeligheder med at udtale og høre forskel på nogle bogstav-lyde. Dette kan blive trænet hos talepædagoger, hvor der bruges en specifik metode til at træne forståelsen for dette.

Denne metode er nu blevet overført til en spilverden, hvor børn skal føre deres animerede ven igennem en skov for at finde såkaldte ”fonitter”. Fonitterne giver dig nogle opgaver, som du skal løse, før du kan tage dem med i ”fonit-landet”.

Prøv at navigere rundt på skærmen, og prøv en opgave.