Funktion: Forbedrer kvaliteten af pleje i hjemmet og beboernes sikkerhed ved at registrere ændringer i lang- og kortsigtede aktiviteter. Hvis de daglige rutiner pludselig eller gradvist ændrer sig, kan dette registreres ud fra aktivitetsindikatorer, eller en alarm kan sendes til plejepersonalet og pårørende. Aktivitetsinformation kan analyseres og bruges til at forstå hver enkelt borgers egen trivsel og fx identificere  en mulig demens progression. Bruges også som falddetektor.
Målgruppe: Ældre i med faldrisiko, nedgang i aktivitetsniveau eller demens.
Udviklingsstadie: Kan købes, men er under løbende test og udvikling
eLea (EN)

Function: Enhances the quality of home care and the safety of citizens by recording long and short-term changes in activities. If daily routines suddenly or gradually change, this can be identified by means of activity indicators, or an alarm can be sent to caregivers and relatives. Activity information can be analysed and used to understand each individual’s own well-being. You might e.g. identify the progression of dementia. Can also function  as a fall detector.
Target group: Elderly in with fall risk, decrease in activity level and dementia.
Development stage: Can be purchased but is under continuous testing and development.