Med AV1 er det muligt at deltage i timen og holde kontakt med venner hjemmefra eller fra hospitalssengen. Robotten kontrolleres af en app på en smartphone eller tablet. AV1 er elevens øjne, ører og stemme i timen på dage, hvor han eller hun ikke kan være fysisk til stede i skolen. Robotten kan dreje 360 grader, så eleven kan se og snakke med alle sine klassekammerater.

AV1 (EN)

A robot developed especially for children and young adults who suffer from long-term illness. With AV1 it is possible to participate in the class and to keep in touch with friends from home or from the hospital bed. The robot is controlled by an app on a smartphone or a tablet.
AV1 is the student's eyes, ears and voice in class on the days where he or she cannot be present in school physically. The robot can turn 360 degrees, so the student can see and talk to all of his or her classmates.