En digital løsning, hvor du bruger et armbånd med sensor og en app. Baseret på hjerterytmevariabilitet (HRV) måler Sumondo din stress. Dine målinger vises i din historik, så du kan finde ud af, hvad der stresser dig. Mål kun, når du sidder eller ligger, gerne på samme tidspunkt hver dag.

Sumondo (EN)

A digital solution where you use a bracelet with sensor and an app. Based on heart rate variability (HRV), Sumondo measures your stress. Your measurements are displayed in your history so you can figure out what is stressing you. Measure only when you sit or lie down, and at the same time every day.