Wavecare har i snart to årtier arbejdet med at skabe løsninger, som reducerer stress blandt patienter og sundhedspersonale. Det gør de ved hjælp af Wavecare-temaer, som forener natur, musik og lys. Forskning og studier har vist, at Wavecares univers af lyd, lys og naturfilm virker i forhold til blandt andet reduktion af angst, stress og uro, bedre søvn, bedre smertehåndtering mm.

(EN) Wavecare

For almost two decades, Wavecare has been working to create solutions that reduce stress among patients and healthcare professionals. They do this using Wavecare themes that unite nature, music and light. Research and studies have shown that Wavecare's universe of sound, light and nature films works in relation to, among other things, reduction of anxiety, stress and restlessness, better sleep, better pain management and more.