Med dette VR-system kan flere brugere samtidigt se samme film og få en fælles oplevelse. Videoerne administreres i en app igennem en tablet, hvor der er adgang til over 200 VR-film. Her er videoer med oplevelser fra mange forskellige lande - på søer, under vandet, i Legoland, i en børnehave, med dyr og meget mere. Videoerne kan være med til at skabe oplevelser og være sansestimulerende for ældre og borgere med demens og psykiske lidelser. Videoerne kan også anvendes til uddannelse af fx sosu'er, som så kan forberede sig mentalt på, hvordan interaktionen med en borger med psykiske lidelser er.

Take-a-walk VR (EN)

An experience-based VR video streaming service. With this system, several users can simultaneously watch the same movie and have a shared experience. The videos are managed in an app through a tablet that has access to over 200 VR movies. Here are videos from many different countries - on lakes, underwater, in Legoland, in a kindergarten, with animals and more. The videos can help create experiences that stimulate the senses for the elderly and citizens with dementia and mental disorders. The videos can also be used for training eg. care workers to help prepare them mentally for how interactions with citizens with psychiatric disorders are.