Sonovision er en full-service virksomhed, som arbejder med helende arkitekturelementer inklusive kunstnerisk udsmykning, akustik, wayfinding, planter og lys ud fra evidensbaserede kriterier. Sonovision tilbyder både deres produkter som enkeltstående elementer eller som totalløsninger. Produkterne kan skræddersys til de enkelte institutioner. Sonovision arbejder sammen med DK Planteservice om tryghedsskabende indretning på plejehjem, bosteder, hospitaler og klinikker.

(EN) Sonovision

Good acoustics and security-creating art in care and treatment environments. Sonovision is a full-service company that works with healing architectural elements including artistic decoration, acoustics, wayfinding, plants and lighting based on evidence-based criteria. Sonovision offers both their products as stand-alone elements or as total solutions. The products can be tailored to the individual institutions. Sonovision works with DK Planteservice on security-creating interiors in nursing homes, residences, hospitals and clinics.